โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

ใช้เวลาว่างสร้างเสริมประสบการณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

ติดต่อเรา

แผนที่โรงเรียน

แผนที่โรงเรียนพาทยกุล

website โรงเรียน www.phattayakulschool.com

E-mail : phattayakulschool@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟ็ก 02-243-8613

Facebook fan page : www.facebook.com/phattayakulschool

การเดินทางโดยรถประจำทาง สาย 5 , 12 , 50

© 2008 โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 358 ถ.พระราม5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2243-8613-5 , 081-809-8472e-mail : phattayakulschool@hotmail.com